Wie kun je bij ons aanmelden?

Wij zetten geestelijk verzorgers in bij de volgende doelgroepen:

  • een cliënt in de palliatieve fase of
  • een palliatieve cliënt en zijn naasten of
  • iemand die ouder is dan 50 jaar

Je cliënt moet in Oost-Brabant wonen of tijdelijk verblijven. Wij zetten geen geestelijk verzorgers in bij verpleeghuizen of andere zorginstellingen. In deze organisaties werken vaak al geestelijk verzorgers.

Lees verder

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen komen meestal op als je leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, verlies of trauma.

Levensvragen zijn alledaagse vragen maar ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd.

Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke of psychische klachten.

Dit zijn voorbeelden

Het gaat om vragen als:

  • Wat maakt mijn leven de moeite waard?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waar haal ik kracht uit?
  • Hoe geef ik mijn leven invulling als mijn gezondheid minder wordt?
  • Wat betekent mijn leven?
  • Hoe wil ik afscheid nemen van het leven?

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen.

Aanmeldformulier

Wil je een cliënt aanmelden bij ons? Vul het formulier in.

Lees meer

Kosten en aantal uren

Informatie over kosten en aantal uren.

Lees meer

Moreel beraad

Wat is een moreel beraad en hoe vraag je dit aan.

Lees meer

Hoe breng je de geestelijk verzorger ter sprake?

Je wilt een cliënt of naaste adviseren om in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger? Dat kan soms best wat vragen oproepen. Hoe leg je uit wat een geestelijk verzorger is? Lees de korte handleiding om het gesprek makkelijker te maken.

Naar de handleiding

Rol van geloof en levensbeschouwing

Ieder mens heeft normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld. Dit speelt bewust of onbewust mee in hoe mensen hun leven ervaren. Een geestelijk verzorger is een professional op het gebied van normen en waarden, levensvisie, levensbeschouwing en religie.

Er is een grote diversiteit aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Geestelijk verzorgers gaan uit van de inspirerende kant van religies en levensbeschouwingen. Zij zoeken naar de inspiratie van waaruit mensen leven en werken. De levensvisie van de ander staat centraal. De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Voorkeur voor een geestelijk verzorger met een bepaald geloof of levensbeschouwing? Noteer dat op het aanmeld- of contactformulier.

Training Omgaan met zingevingsvragen

In april start het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant de training Omgaan met zingevingsvragen. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg.

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur.

De data zijn: LET OP!! DEZE TRAINING IS VOL!!

17 mei  13.30u – 16.30u

31 mei  13.30u – 16.30u

16 juni  13.30u – 16.30u

Locatie:  ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD te Helmond.

Mocht u toch belangstelling hebben in de training dan kunt u dit laten weten via DE MAIL:  beleidsmedewerker@netwerkpalliatievezorg.info onder vermelding van je naam, functie, evt. BIG nummer en de organisatie waar je werkzaam bent.

Mogelijk wordt er nog voor de zomer een nieuwe training gepland. De data hiervan worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Als je bent aangemeld krijg je enkele weken vóór aanvang van de training een aanmeldingsbrief  met informatie over de training en de reader voor de training.