Training Omgaan met zingevingsvragen

In april is het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant gestart met de training Omgaan met zingevingsvragen. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg.

Vanwege de enorme belangstelling wordt een extra training Omgaan met zingevingsvragen georganiseerd.

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. Het is de bedoeling dat je alle dagdelen volgt.

De data zijn:

1 juni    13.30u – 16.30u

15 juni  13.30u – 16.30u

29 juni  13.30u – 16.30u

Locatie:  ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD te Helmond.

AANMELDEN SVP VIA DE MAIL: beleidsmedewerker@netwerkpalliatievezorg.info onder vermelding van je naam, functie, evt. BIG nummer en de organisatie waar je werkzaam bent.

Als je bent aangemeld krijg je enkele weken vóór aanvang van de training een aanmeldingsbrief  met informatie over de training en de reader voor de training.