Training Omgaan met zingevingsvragen

In april start het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant de training Omgaan met zingevingsvragen. Deze training is voor medewerkers en vrijwilligers in de zorg.

Doel van de training
De training heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Het accent ligt op bewustwording en signalering.

De training is geaccrediteerd voor 9 punten.

De training bestaat uit drie dagdelen van 3 uur.

De data zijn: LET OP!! DEZE TRAINING IS VOL!!

17 mei  13.30u – 16.30u

31 mei  13.30u – 16.30u

16 juni  13.30u – 16.30u

Locatie:  ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD te Helmond.

Mocht u toch belangstelling hebben in de training dan kunt u dit laten weten via DE MAIL:  beleidsmedewerker@netwerkpalliatievezorg.info onder vermelding van je naam, functie, evt. BIG nummer en de organisatie waar je werkzaam bent.

Mogelijk wordt er nog voor de zomer een nieuwe training gepland. De data hiervan worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Als je bent aangemeld krijg je enkele weken vóór aanvang van de training een aanmeldingsbrief  met informatie over de training en de reader voor de training.